GDPR

Här finner du information om hur vi hanterar personuppgifter inom företaget, vilka personuppgifter som det kan gälla samt i vilket syfte som de sparas hos oss.

Vi sparar kontaktuppgifter från kunder som tar kontakt med oss gällande både förfrågningar och bokningar. Förfrågningar och bokningar kan komma in till oss via telefonsamtal och sms (0709-530370), mail (info@bakhaket.se), Facebooks mailhantering Messenger (Bakhaket i Växjö) eller via kontakt med oss direkt i caféet. Vi sparar den information som är nödvändig för att vi ska kunna kommunicera med våra kunder och se till så att fakturorna skickas med rätt uppgifter samt information från intresseavvägning. Det kan vara kontaktuppgifter som namn, telefonnummer och mailadress när det gäller privatperson. Vid kontakt med företag så förekommer även företagsuppgifter för en eventuell fakturering.

Under en pågående beställning så hanterar vi information om aktuell kund som vi behöver för att kunna genomföra uppdraget med rätt information och uppgifter, tex anteckning om vad det är för bakverk som ni önskar samt vem som är kontaktperon som gjort bokningen. Vi hanterar era kontaktuppgifter konfidentiellt och delar givetvis inte den med någon tredjepart. Undantag är bokförings- och faktureringsprogrammet Visma SPCS och redovisningsföretaget via Ekonomikonsult Olofström som har tillgång till de uppgifter som finns i bokföringsprogrammet. Uppgifter i bokföringsprogrammet kommer att sparas enligt bokföringslagen. När uppdraget från kund sedan är slutfört och vi inte känner är behov av informationen längre så kommer uppgifterna efter en tid att raderas.

Då även bilder räknas som personuppgifter så kräver vi alltid godkännande om dessa får publiceras på tex hemsida och/eller sociala medier. Undantag gäller då användare frivilligt publicerat tex bild eller recension på våra sociala medier, och som varje enskild användare har möjlighet att ta bort utan vår inblandning, kan vi komma att exponera dessa på våra kanaler utan att först tillfråga användaren. 

Vi skyddar att ingen obehörig kommer åt personuppgifter via dator, smartphone eller surfplatta genom att ha låsta skärmar där bara personalen på Bakhaket har tillgång till lösenorden. Lokalen är även larmad för extra säkerhet.

Vid förstörelse av pappersdokument med personuppgifter på så används en dokumentförstörare enligt lag.

Övriga uppgifter som etnicitet, religion, hälsa och politisk åskådning är aldrig uppgifter som vi behöver ha. Vi kommer dock eventuellt behöva ställa frågor gällande matallergier eller specialkost vid beställning.

Då och då skickar vi ut nyhetsmail med information eller erbjudanden. Enbart ni som efterfrågat att få ta del av dessa ligger inne i systemet. Vi skickar ut nyhetsmail via Mailchimp.com som därifrån lagrar uppgifter om namn och mailadress. Är man inte längre intresserad av att få våra nyhetsmail skickade till sig så kan man lätt avregistrera sig via en länk längst ner i varje mail.

Vår hemsida använder cookies för att förstå besökarnas beteende och mäta webbplatsens prestanda. En cookie är en liten textfil som lagras på din dator, mobiltelefon eller annan enhet när du besöker en webbplats. Informationen i filen används till exempel för att underlätta användningen av webbplatsen.
Om du inte är bekväm med cookies så kan du ställa in din webbläsare att automatiskt neka lagring av cookies, eller att informera dig när en webbplats begär att få lagra en cookie. Webbläsaren kan oftast också radera tidigare lagrade cookies. Se din webbläsares hjälpsidor för mer information.

Hör av dig till oss om du vill se över dina personuppgifter hos oss eller begära att vi raderar alla uppgifter om dig. Undantag gäller om kontaktuppifterna behövs för att vi tex ska kunna ta betalt för slutförd tjänst. Av rättsliga skäl kan vi neka att radera personuppgifter om de krävs för en korrekt bokföring.